Algemeen

Binnen de Oosterschool is ook een afdeling eerste opvangonderwijs anderstaligen. daar wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben in Nederland en aan veel leerlingen uit Midden en Oost Europese landen. een voorwaarde om bij ons onderwijs te kunnen volgen is het niet beheersen van de Nederlandse taal.

Voor informatie kunt u terecht bij de coördinator van het eerste opvangonderwijs

Anneke Bos, tel:  06 29470583 of  a.bos@sooog.nl 

Onze missie:

Er samen voor zorgen dat we onze visie op de juiste manier in handelen omzetten om de leerlingen zo een stevige basis te geven m.b.t. alle gebieden die nodig zijn om zich staande te houden in onze samenleving. Zodat ze zich na de periode bij ons, op het niveau dat bij hen past, binnen een reguliere school verder kunnen ontwikkelen binnen al deze gebieden.

Onze visie:  

Visie op het kind

Onze leerlingen moeten leren in een voor hen onbekende maatschappij. Wij willen de kinderen hier op voorbereiden door ze de taal zo snel en zo goed mogelijk aan te leren en kennis te laten maken met onze gebruiken en gewoontes.

We hebben als uitgangspunt dat ieder kind uniek is en dat ze dus mogen verschillen. Ze voelen zich gewaardeerd ongeacht hun afkomst en aanleg.

Wij denken dat ze zich het best ontwikkelen in een veilige omgeving. De leerkrachten zijn in staat deze omgeving creëren en bescherming geven waar nodig.

Kernwoorden: veiligheid, respect, pedagogisch klimaat, verantwoordelijkheid

 

Visie op ons onderwijs

We willen de leerlingen naar hun mogelijkheden laten ontwikkelen door ze te volgen en op de juiste manier te sturen. We houden rekening met de onderwijsbehoeftes en als ze de eerste fase hebben doorlopen moeten de leerlingen mede eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.

We willen goed onderwijs bieden en als leerkrachten openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs. We blijven in beweging en proberen doorlopend het onderwijs te verbeteren. Door goed NT2 onderwijs behalen de leerlingen de doelen die we voor ze hebben opgesteld.

Alle betrokkenen, kinderen, ouders en leerkrachten zijn in staat open met elkaar te praten. Door samenwerken, van elkaar te leren kunnen we de randvoorwaarden voor goed onderwijs steeds aanscherpen. We willen ouders graag meer betrekken bij de school en het onderwijs dat hun kinderen bij ons krijgen.

Kernwoorden: scholing, ambitie, eigenaarschap, openheid, vertrouwen

 

Visie op de plaats van onze afdeling in de omgeving

Binnen ons onderwijs hebben we oog voor de verschillen in levensovertuiging en cultuur.

We willen bereiken dat de leerlingen actief deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in het dorp. Dat betekent dat we mensen van buiten naar binnen willen halen en dat wij naar buiten willen om actief aan activiteiten deel te nemen.

We staan open voor initiatieven en willen zelf ook initiatief tonen.

Kernwoorden: respect, open cultuur, integratie

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS Oosterschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 233

9695 AH Bellingwolde

0597-531619

obsoosterschool@sooog.nl