Geschiedenis van de school

Het eerste gebouw van de Ooster- of Hofkesschool dateert uit 1863. Het was Stephan Brandt jr. die op 28 september van dat jaar het nieuwe gebouw in gebruik nam. Deze school stond aanzienlijk verder naar voren richting de kerk. De school stond ter hoogte van de toren.  Het was een school met zes klaslokalen en de realisatiekosten bedroegen in die tijd fl. 3520,-.

Dit schoolgebouw deed dienst tot 1926. Reeds in de jaren ervoor was de roep om een nieuw schoolgebouw groot. Toch besloot de toenmalige gemeente Bellingwolde om niet de Oosterschool maar de Westerschool te vernieuwen. In 1924 zag de gemeenteraad van Bellingwolde in dat de situatie aan de Oosterschool ook niet langer wenselijk was. Deze school was inmiddels ook ruim zestig jaar oud, maar men had het probleem dat de financiële situatie van de gemeente niet al te rooskleurig was en er onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om nog een tweede school geheel te vernieuwen. Daarom besloot men om de oude Oosterschool uit 1863 geheel te renoveren en uit te breiden met meerdere leslokalen. Uit het bestek van 22 juli 1926 blijkt dat de Oosterschool in noordoostelijke richting uitgebreid werd. Het oude gebouw werd compleet gestript en heringericht. Om kosten te besparen werden de stenen van de voormalige buitenmuur aan de noordoostzijde hergebruikt in de fundering en in de nieuwe buitenmuur. Het gebouw werd ook lichter door het aanbrengen van 22 nieuwe grotere vensters. De buitenmuren werden voorzien van een stuc laag, hierdoor kreeg hij later de bijnaam “De oude grijze”.

De gunning was op 22 juni 1926 en men wilde overduidelijk dat het gebouw na de zomer, waarschijnlijk bij aanvang van het nieuwe schooljaar gereed zou zijn. Het werk werd gegund aan aannemer J. Kruiter uit Bellingwolde. Het schilderwerk werd uitgevoerd door L. Baars.

Naast “De oude grijze” heeft lange tijd een houten gebouw gestaan. Dit gebouw stond naast de losstaande toren van de Magnuskerk en diende vanaf begin 20e eeuw als kleuterschool. Lange tijd gaf juf Betje Heiting hier les aan de allerkleinsten. Het houten gebouw werd rond 1950 vervangen door een stenen gebouw die de naam kleuterschool “Het Torenhoeske” meekreeg. In 1974 werd gestart met de realisatie van een nieuwe kleuterschool. Op 27 Oktober 1976 opende burgemeester Hoeksema van de gemeente Bellingwedde de school. Maigret Sap had de naam “t IJsvogeltje” bedacht en bood, verkleed als ijsvogeltje, de sleutel aan. Deze school werd achter de Oosterschool geplaatst en bood meer ruimte voor het groeiende aantal kleuters. Het oude gebouw van de kleuterschool is tegenwoordig nog steeds in gebruik en doet dienst als peuterspeelzaal “Het Beertje” van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde.

Begin jaren ’50 begon men te praten over de bouw van een nieuw schoolgebouw, nadat amper 25 jaar eerder de “oude grijze” met veel enthousiasme werd geopend. Het gebouw was ondertussen sterk verouderd en werd iedere morgen nog op turf en cokes gestookt.

De aanbesteding vond plaats in 1954, waarbij een schoolgebouw met zes klassen als uitgangspunt werd genomen. De keuze viel op een ontwerp van architect D.L. Landman uit Leiden. Zijn ontwerp was een zogenaamde Elpé-school. Een opvallend tweelaags gebouw met veel lichtinval door de vele ramen. Het was een vernieuwende manier van scholenbouw uit de jaren ’50 van de 20e eeuw. Het kenmerkt zich door het gebruik van een betonnen systeembouw wat erg vernieuwend was voor die tijd. Een kenmerkend element van het gebouw was de elektrische klok in de voorgevel van de entree. Deze werd tijdens de opening  geschonken, uit hoofde van de heer B. Waalkens, namens de oudercommissie aan de gemeente als dank voor de nieuwe school. Het schoolgebouw was een enorme vooruitgang voor het personeel en de leerlingen. In de jaren ’70 kreeg het gebouw nog een uitbreiding met een toneel en gemeenschapslokaal die voor meerdere doeleinden gebruikt konden worden.

In 1985 werd de basisschool in het leven geroepen en dat betekende het samengaan van de kleuterschool en de lagere school en ook het samengaan in één gebouw. In 1996 zou het hoofdgebouw uit 1956 een grote onderhoudsbeurt moeten ondergaan, daarvan heeft het ministerie afgezien omdat dit tonnen zou kosten. Hierdoor besloot men om aan het bestaande en toen veel jongere kleuterschoolgebouw een aantal lokalen bij te bouwen. Het nieuwe schoolgebouw werd in gebruik genomen in het schooljaar 1993-1994. Ter gelegenheid van deze ver-nieuwbouw werd op 2 oktober 1993 een reünie georganiseerd. In de oude Oosterschool werden herinneringen opgehaald tijdens de georganiseerde expositie en na deze reünie werd de oude Oosterschool gesloopt. 

Het huidige gebouw werd geopend in de laatste week van juli 1994 door twee oud schoolhoofden, namelijk meester Tjacob Klaas Bos en meester Hemmes. Ook het huidige gebouw heeft onder andere in het jaar 1999-2000 de nodige uitbreidingen en wijzigingen ondergaan door de komst van de afdeling anderstaligen ten behoeve van kinderen uit naburige AZC's.

 OBS Oosterschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 233

9695 AH Bellingwolde

0597-531619

obsoosterschool@sooog.nl