Ouderraad

Bij nagenoeg alle bijzondere activiteiten in en rond de school is de Ouderraad (OR) betrokken. Een aantal vaste activiteiten zijn bv. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de laatste schooldag, enz. De OR heeft de volgende taken en doelen:

 • stimuleren en onderhouden van contacten tussen school en de schoolbevolking;
 • ondersteunen van het team bij allerlei activiteiten;
 • het in beheer hebben van de activiteitenbijdrage en de ouderraadkas.

 De Ouderraad heeft echter niet als taak om als een soort klachtenbureau te functioneren.

 

Samenstelling Ouderraad (OR)

De Ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De Ouderraad bestaat uit acht ouders en twee leden van het schoolteam.

 • Mw. Mirjam Buijs- Voorzitter
 • Mw. Diana Hemsens - Penningmeester
 • Mw. Fenny de Boer-Smid-Secretaris
 • Mw. Marion Frikken
 • Mw. Erica Hester
 • Mw. Atik Gernaat
 • Dhr. Menno Stel
 • Mw. Linda Pals
 • Mw. Chantal de Kleine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderdata Ouderraad 2016-2017

De Ouderraad Oosterschool vergadert in 2017 - 2018 op de volgende data:

 • Donderdag 7 september
 • Donderdag 12 oktober
 • Donderdag 23 november
 • Dinsdag 23 januari (gezamenlijk met de MR)
 • Donderdag 8 maart
 • Dinsdag 8 mei
 • Donderdag  14 juni

 OBS de Oosterschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

Hoofdweg 233

9695 AH Bellingwolde

0597-531619

obsoosterschool@sooog.nl