Overblijven op school

Alle scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen op school opgevangen kunnen worden. Bij ons op school is daarvoor volop ruimte en gelegenheid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de leerkrachten tijdens het overblijven geen verantwoordelijkheid dragen voor uw kind. Verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de ouders.

Tussenschoolse opvang op de Oosterschool
Door het tussenschoolse opvangteam wordt getracht de opvang zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen. Daarom worden er twee belangrijke spelregels gehadhaafd:

  • Normaal taalgebruik
  • Normaal gedrag

Als een kind problemen heeft met deze spelregels, neemt de overblijf coördinator contact op met de betreffende ouders om samen tot een juiste oplossing te komen. De coördinatie is in handen van Marlène Kocken. Opgave voor het overblijven graag telefonisch doorgeven aan Marlène: 06-21439616

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de commissie, onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en toezicht van de medezeggenschapsraad. Het dagelijks toezicht bij de opvang ligt in de hand van de ouders, als het aantal kinderen meer dan 15 komt is er hulp van een hulp ouder.

De kosten

De kosten bedragen 1 euro per keer.
Het bestuur heeft voor de voorschoolse opvang een afspraak gemaakt met de Kinderopvang Oost Groningen.

 OBS de Oosterschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

Hoofdweg 233

9695 AH Bellingwolde

0597-531619

obsoosterschool@sooog.nl